• Naš projektantski tim je spreman da uradi kvalitetno i profesionalno projektno tehničku dokumentaciju koja je neophodna za izgradnju svih građevinskih objekata, objekata infrastrukture i komunalnih sistema.
  • Projektovanje obuhvata objekte visokogradnje:
  • Stambene objekte
   (individualne - kuće i višeporodične - zgrade)
  • Poslovne objekte
   (poslovne zgrade, skladišta, proizvodne hale, izložbeno prodajne prostore - salone, tržne centre)
  • Kao poseban deo projektovanja nudimo projekte:
  • Adaptacije i
  • Rekonstrukcije postojećih objekata
  • Uređenja enterijera
  • U domenu niskogradnje nudimo projekte:
  • Saobraćajnih površina
   (parkinzi, saobraćajno manipulativni platoi, raskrsnice, ulice, biciklističke staze i sl)
  • Ostalih površina
   (sportskih površina, parterno uređenje parkova, trgova ulica i sl)
  • Za izgradnju komunalnih i infrastukturnih sistema izrađujemo projekte:
  • Vodovoda i kanalizacije
  • Odvođenja atmosferskih i tehnoloških voda
  • Sistema za prečišćavanje otpadnih voda
  • Distributivne gasovodne mreže
  • Visoko i nisko naponskih elektroinstalacija
  • Trafo stanica i javne rasvete
  • Tehničko regulisanje saobraćaja
  • U mogućnosti smo da Vam ponudimo izradu specifičnih istraživačkih projekata kao što su:
  • Saobraćajne studije (Analiza saobraćajnih tokova, Studije opravdanosti i izvodljivosti)