• U današnje vreme svi se suočavamo sa ogranicenim resursima poput vremena i novca" ili "suocavamo sa vremenskim, finansijskim (i drugim) ogranicenjima. Stručni tim Andzor engineering-a koristi najsavremenije metode projektnog menadžmenta i stoji na raspolaganju klijentima za izradu:
    • Investicionih programa i planova
    • Biznis planova
    • Takođe, u želji da maksimalno olakšamo klijentima donošenje odluka i da im pomognemo u realizaciji poslovnih ideja nudimo usluge:
    • Konsaltinga – tehničkog i finansijskog
    • Zastupanja Investitora (pribavljanje potrebne dokumentacije - dozvola i saglasnosti) - za izgradnju ili legalizaciju objekata