• Usled ubrzanog industrijskog razvoja poslednjih decenija, došlo je do degradacije i velikog zagađenja prirodnog okruženja odnosno životne sredine. Važećim Zakonom o žaštiti životne sredine i Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu, uvedena je obaveza svakog Investitora da u toku izrade projektno tehničke dokumentacije za izgradnju poslovnih objekata sprovede proces ”Procene uticaja na životnu sredinu”. Ovaj proces obuhvata analize i određena istraživanja kojima se uočavaju i valorizuju mogući negativni uticaji izgradnje objekta i tehnološkog procesa na parametre životne sredine. Ukoliko istraživanja i analize pokažu da negativnih uticaja ima, propisuju se mere za njihovo smanjivanje i otklanjanje, kao i načini kontrole, čime se štiti postojeće stanje životne sredine od novih zagađenja i degradacije.

   Stručni tim Andzor engineering-a sa svojim dugogodišnjim iskustvom kvalifikovan je da za Vas izvrši zakonski proces “Procene uticaja na životnu sredinu” za poslovni objekat ili postrojenje koje želite da izgradite.
  • U zavisnosti od faze realizacije samog kompleksa razlikuju se dva procesa:
  • Strateška procena uticaja na životnu sredinu
   (izrađuje se za Urbanističke planove)
  • Pojedinačna studija o proceni uticaja
   (izrađuje se tokom izrade projektno tehničke dokumentacije)